K.B.S

De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. Zij willen op een duurzame manier bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. Om deze doelstellingen te realiseren, ontwikkelen zij eigen projecten, maar steunen ook vaak projecten van derden. In België heeft de stichting zowel lokale, regionale als federale projecten lopen.

Gedurende 3 jaar zal de Koning Boudewijnstichting Bijs vzw steunen met financiële steun vanuit het Fonds Dr. Daniël De Coninck met als doelstelling: handelingsproblemen van kwetsbare personen thuis verbeteren.

Dit pilootproject draagt de naam:

Een ‘Bijsonder’ therapeutisch project: de meerwaarde van een ergotherapeut in de vermaatschappelijking van de zorg
Beschrijving

In kader van de vermaatschappelijking van de zorg voor jongeren met een beperking en/of medische problematiek, die niet alleen in hun kerngezin, maar ook in een nieuwe thuis leven, beklemtoont ons ouderproject de meerwaarde van een ergotherapeut voor de samenwerking tussen thuisverpleging en verzorgenden; het is de bedoeling om de ergo ook in andere werksituaties van deze eerstelijnsorganisaties te laten meewerken en om deze ervaring te delen met andere ouderprojecten.

Bijs vzw zal, als initiatiefnemer in het pilootproject, hiervoor samenwerken met verschillende projectpartners, zijnde Solidariteit voor het Gezin, Thuisverpleging Polet en Vesta vzw. In dit partnerschap engageert Bijs vzw zich tot een actieve deelname aan het lerend netwerk ‘interdisciplinair samenwerken in de eerste lijn om de handelingsproblemen van kwetsbare personen thuis te verbeteren’ dat in kader van de projectoproep van KBS wordt georganiseerd. Kennisopbouw en netwerkvorming zullen deel uitmaken van de ondersteuning die het Fonds biedt.

Als initiatiefnemer engageert Bijs vzw zich om een coachende rol op te nemen voor organisaties die, gedurende of na afloop van het initiatief een gelijkaardige aanpak willen opzetten. Daartoe zal Bijs vzw meewerken aan de ontwikkeling van een collectief draaiboek met basisvoorwaarden en concrete handvaten voor de ontwikkeling en implementatie van gelijkaardig interdisciplinaire projecten.

Lees hier meer over het verloop van de eerste 3 maanden.
Illustratie_kbs

judi online infini88 slot pg slot baccarat online slot idn live idn poker sbobet tangkasnet pragmatic slot88 sbobet88 slot deposit dana judi bola vegasslot pokerseri joker123